Om Forskarskolan i biologi (på svenska)

  1. You are here:
  2. Start
  3. BioResearch School
  4. About us
  5. Om Forskarskolan i biologi (på svenska)

Om Forskarskolan i Biologi

Forskarskolan i Biologi vid Stockholms universitet (The Stockholm University BioResearch School) arbetar på uppdrag av Naturvetenskapliga fakultetens biologiska sektion med att organisera och genomföra kurser för sektionens totalt ca 200 doktorander som bedriver forskarstudier inom vitt skilda delar av biologin. Kurserna kan vara återkommande såväl som unikt förekommande.

En av de återkommande kurserna är den så kallade introduktionskursen (Introduction to Research in Biology) som är obligatorisk för alla studenter på biologiska sektionen. Kursen innehåller bland annat en introduktion till forskningsetik, information om hur man publicerar sina data samt en kort men intensiv träning i presentationsteknik.

Eftersom en stor del av sektionens studenter inte är svensktalande och merparten av forskningsverksamheten är baserad på engelskspråkig litteratur hålls också forskarskolans kurser praktiskt taget uteslutande på engelska.

Forskarskolan i Biologi leds av två koordinatorer, Claes Andréasson, docent vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) och Sara Rydberg, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).

Contact

Claes Andréasson
Coordinator
claes.andreasson@su.se

Sara Rydberg
Coordinator

sara.rydberg@su.se

Minna Miettinen
Web Editor
minna.miettinen@zoologi.su.se